Ecologisch woonproject ’Am Stadtpark’

Stuttgart-Zuffenhausen, Duitsland, 1993


Westzijde woonblok ”Rundling”

Klik op de plaatjes voor vergroting en meer info.

Eble + Sambeth , Nederland

Het ecologisch woonproject is op het terrein van de voormalige motorfabriek Kreidler gebouwd. De ontwikkeling van het ecologische bouwen in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat ook ze ook in ecologisch belaste stadsdelen tot een duidelijke kwaliteitsverbetering voor mens en omgeving kan leiden. Tegelijkertijd worden hierdoor binnenstedelijke gebieden weer aantrekkelijk om in te leven.

De organische opzet van de bebouwing is het resultaat van een optimale oriëntatie van de woningen op de zon. Ondanks de zeer hoge bebouwingsdichtheid is gezorgd voor voldoende uitzicht, bezonning en privacy voor de afzonderlijke woningen. Karakteristiek voor het gemeenschappelijke binnenterrein zijn de geleidelijke overgangen, speelplaatsen, waterstromen en een rijkgeschakeerde beplanting.
De gebruikte bouwmaterialen en technische installaties zijn alle, conform de eisen van de bouwbiologie, gericht op een gezond woonklimaat en het vermijden van milieubelasting.

Joachim Eble

Eble + Sambeth
NEDERLAND
 meer van deze architect...